top of page
שלח ספרדי

שלח ספרדי

שלח ספרדי

מצליבים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

מין אחר של תודרה, דומה להפליא למין זה הוא התודרה הסייגית, ששימושיה ובית גידולה דומים – בהבדל אחד: בתודרה המעובה – עוביו של העוקץ שעליו נישא התרמיל הוא כעוביו של התרמיל עצמו. בתודרה הסייגית – העוקצים דקים מהתרמיל.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים

סיפורים ומאמרים