top of page
מסעות ליקוט קולינרי מהטבע

זכרונות מהאדמה

זכרונות מהאדמה הוא איננו "עוד" מדריך ליקוט במובן המקובל של המונח. מדובר בספר יחיד מסוגו בישראל, המהווה קורס שלם ללימוד עצמי של תורת הליקוט, על צדדיה הפרקטיים והתיאורטיים. הספר הזה נכתב כדי לספק לכם, הקוראים והקוראות, מידע מקיף ומעמיק על צמחי בר למאכל.

על מנת להוציא את הספר לאור, דרוש לנו תקציב. אנו פונים אליכם, מבקרי האתר ומשתמשיו, לסייע לנו בשלבי העריכה הסופיים ובהבאה לדפוס. 

104598312_10158267295902040_206408872998

מה בפנים?

הספר, "זכרונות מהאדמה", בנוי על פרקי מבוא, המספקים מידע על הפרקטיקה והתיאוריה שנדרשים לכל מלקט ומלקטת, כדי להפוך במהרה למלקטים עצמאים. מיד לאחר מכן, הספר סוקר בתי גידול שונים, בהם תוכלו למצוא צמחי בר למאכל. כל אחד מהפרקים מהווה סיור שלם, במסלול קצר המתואר היטב, ושלאורכו תמצאו את הצמחים המתוארים בו. בכל פרק ישולבו תמונות עדכניות וברורות, המאפשרות לזהות את הצמחים בקלות, ומתכונים, באמצעותם ניתן ליישם את הידע שרכשתם בשטח ולהביאו אל המטבח הביתי או המוסדי.

סדר הפרקים מתחקה אחר עונות השנה, ולכל אחד מחודשי השנה יוקדש סיור נפרד.

bottom of page