לוגו חדש רקע שקוף.png

שומרי הגן

במשך עשרות אלפי שנים התקיים המין האנושי בתרבויות של ציידים-לקטים. תרבויות אלו המכונות תרבויות האדמה חיו מתוך חיבור אמיתי והרמוניה עם העולם והטבע. הם ראו את עצמם כאחיהם הצעירים של כוחות הטבע, הצמחים והחיות שקדמו להם. מבחינתם היה ברור שהבורא מצוי בכל אבן או שיח, כך שהם התייחסו בכבוד מלא לכל מתת-חומר שנתקבלה מהעולם. באופן חייהם פעלו אנשי תרבות האדמה כ"ראשונים בין שווים", כלומר בעלי האחריות הרבה ביותר לתפקוד המערכת האקולוגית. בכך קיימו הלכה למעשה את הפסוק: "וייקח אלוהים את האדם ויניחהו בגן לעבדה ולשמרה" {בראשית ב' ט"ו}

בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת  קמה החברה למטרות-ציבוריות "שומרי-הגן" (מלכ"ר) על-מנת לקדם את החינוך ללקיחת אחריות סביבתית באמצעות הידע שנאסף על-ידי תרבויות-האדמה. שומרי-הגן היא חברה צעירה ודינאמית שבה חברים צעירים ומבוגרים, המסורים לחינוך סביבתי אחר. עיקר הפעילות מתרכזת בהכשרת צוותי מדריכים, בעבודה חינוכית ענפה עם ילדים ונוער ובהכוונה לקראת מציאת הייעוד האישי. כיום פועלות עשרות רבות של קבוצות וחוגים של שומרי-הגן במסגרות החינוכיות השונות ברחבי הארץ.