top of page
אלון התבור

אלון התבור

אלון התבור

Quercus ithaburensis

בלוט

אלוניים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

מין של עץ מהסוג אלון המשתייך לקבוצת אלונים נשירים בעלי עלים שסועים שאורכם 5–7 ס"מ, בעלי שערות מחוספסות, שבלוטיהם מבשילים לאחר שנה וחצי. העץ הוא עץ גדול (גובהו 2.5–6 מ'), בעל נוף רחב וגזע מרכזי. קליפתו עבה במיוחד, ומותאמת לעמידה בשרפות, הנפוצות באזור. אלון התבור מכונה במקרא אלון הבשן. בכל אזורי תפוצתו הוא יוצר יערות פרק שבהם העצים רחוקים זה מזה, וביניהם גדלים שיחים וצמחים עשבוניים. בארץ ישראל הוא נפוץ בחלקים נמוכים ויבשים יחסית, במיוחד באזורי הגליל התחתון ודרום רמת הגולן. לאלון התבור בלוטים גדולים הישובים בתוך ספלולים שפני השטח שלהם מאופיינים בשערות גסות ומתולתלות.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

מהבלוטים ניתן להכין קמח מזין ועשיר בנוטריינטים. ניתן לקלותם ולאכלם כערמונים, לבשלם ואף לכבוש אותם במלח או בחומץ.

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

חלק, קרח

פשוט, משונן

שרידי יער אלון התבור, חורש ים תיכוני

עץ

סתיו

לקריאה  נוספת בבלוג: