top of page
בקייה שעירה

בקייה שעירה

בקייה שעירה

Vicia villosa

פרפרניים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

ביקיה שעירה היא אחד ממיני הביקייה הנפוצים בארצנו. ניתן למצוא אותה בבר אך גם כגידול חקלאי המיועד להאבסת בהמות. פרחיה הפרפרניים, סגולים ומתקתקים, מופיעים במהלך החודשים אפריל ומאי. מיד לאחר הפריחה מתחילה הבשלת הפולים בתרמיליהם. הפריחה צפופה ומרהיבה ביופיה. התפרחת ארוכה, חד-צדדית, בכל תפרחת פרחים רבים (5–30).הכותרת צרה וארוכה (12–20 מ"מ). הגביע ארגמני/סגול.
ביקיה שעירה גדלה בשדות בור ובגדרות, בצומח עשבוני וגם בחורש.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

הפרחים, התרמילים והזרעים אכילים כשהם טריים.

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

ארגמן

שעיר

מנוצה

שולי שדות, גינות מושקות, צידי דרכים, מעזבות

מטפס חד שנתי

אביב

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים