top of page
כרמלית נאה

כרמלית נאה

כרמלית נאה

מצליבים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

התרמיל ארוך וצר, גלילי, מצוייד בשנצים בין זרעיו, וקשוותיו נפתחות בהבשלה. הזרעים ערוכים בטור אחד בכל מגורה. הפירות פונים הצידה ומעט כלפי מעלה. קוטר הפרי כ-1 מ"מ, אורכו עד 50 מ"מ.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים