top of page
מרור הגינות

מרור הגינות

מרור הגינות

Sonchus oleraceus

מורייר

מורכבים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

צמח חד שנתי ממשפחת המורכבים. העלים ירוקים כחלחלים, קירחים בדרך כלל. בשלבי הצמיחה הראשוניים הם ערוכים בשושנת, גזורים לאונות ומעט משוננים. האונה המרכזית היא בעלת צורת משולש. קטיעת הגבעול או העלים הבוגרים יותר תחלץ ממנו נוזל חלבי לבן. הגבעול חלול, ועלי הגבעול חובקים אותו כאוזניים.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

העלים נאכלים טריים בסלט

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

קרח

מפורץ, מחולק לאונות, משונן

שולי שדות, מעזבות, צידי דרכים, גינות מושקות

עשבוני חד שנתי

חורף, אביב

לקריאה  נוספת בבלוג: