top of page
סוף מצוי

סוף מצוי

סוף מצוי

Typha domingensis

ד'יל אל-קוּט, טוּרֵייש

סופיים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

הסוף המצוי גדל בקרבת מים, קנה השורש שלו זוחל בבוץ ומשתרש ממפרקיו. בחודשי הקיץ מצמיח הסוף המצוי תפרחת גבוהה ומוארכת (בגובה 150-70 ס"מ) בראש גבעול גלילי. הפרחים זעירים וצפופים, נושאים עלים ארוכים, שטוחים וצרים (ברוחב של כס"מ בודד). התפרחת מחולקת לשניים: בחלק העליון פרחים זכריים, ובתחתון פרחים נקביים. ההפצה נעשית הן ברבייה וגטטיבית (באמצעות שורשים וקנה שורש), והן באמצעות הפצת זרעים בעזרת הרוח. בזמן הבשלת הפרי מתפורר העמוד לזרעים רבים, שמתעופפים ברוח ונישאים במים. תפוצתו של הצמח רחבה – הוא מצוי במזרח אגן הים התיכון, במזרח התיכון ובאזור הטרופי. שיער התפרחות של הסוף המצוי שימש למילוי, והעלים לקליעת מחצלות.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

בסיסי העלים נאכלים טריים או כבושים

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

חום

מחוספס

סרגלי, זקוף

בתי גידול לחים

עשבוני רב שנתי

אביב, קיץ, סתיו, חורף

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים