top of page
עולש מצוי

עולש מצוי

עולש מצוי

Cichorium pumilum

עלת'

מורכבים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

צמח חד או דו-שנתי ממשפחת המורכבים. בעל סגולות מרפא חשובות ושימושים רבים במטבח המקומי. בראשית החורף "פורש" העולש שושנת עלים רחבה. לעלים צורת לשון ארוכה והעורק הראשי בצדם התחתון של העלים מכוסה פס דקיק של שערות זיפניות מאונקלות. עם פרוץ האביב מצמיח העולש גבעולי פריחה המסתעפים בזוויות חדות. בקצה כל הסתעפות מופיעים הפרחים הכחולים והיפים של העולש.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

הזן המתאים ביותר לליקוט העולש הוא בשלב שושנת העלים - אז העלים עודם רכים ועסיסיים. טעמם של העלים מריר, אך המרירות מתעדנת בבישול. ככל שהעלים צעירים יותר כך קטנה מרירותם.

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

כחול

קרח, חלק, פס שערות על העורק

פשוט, מפורץ, מחולק לאונות

מעזבות, שולי שדות, גינות מושקות, קרקעות כבדות, צידי דרכים

עשבוני חד שנתי

חורף, אביב

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים