top of page
קצח ריסני

קצח ריסני

קצח ריסני

Nigella ciliaris

קָזְחָה, שוּנִיז, חבאת אל-ברקה

נוריתיים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

עשב חד שנתי בעל פריחה יפהפיה ומיוחדת ממשפחת הנוריתיים. כל חלקי הנוף עטויים שערות ארוכות. העלים - גזורים לאונות דקות, בדומה לעלי השומר.
הפריחה באביב. הפרח גדול (כ-3 ס"מ קוטרו). צבעו – צהוב בהיר הוא למעשה צבעם של עלי הגביע. אלה עלים גדולים ובולטים, צורת משולשת ואורכם עד 15 מ"מ. עלי הכותרת צהובים. הפרי יפה ומיוחד: הוא מורכב ממפוחיות שכל אחת מהן נראית כצדודיתה של צופית או יונק הדבש. ה"מקור" פונה כלפי חוץ, וה"עורף" מחובר לשאר ה"עורפים" - כעין הכוכב.
קצח ריסני גדל על קרקעות כבדות, בשדות בור ובבתות המשמשות לרעייה.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

מין זה הוא קרובו הגנטי של הקצח התרבותי, וזרעיו משמשים כתבלין.

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

צהבהב

זיפני, שעיר

גזור

בתי גידול מופרים, בתה ים תיכונית, קרקעות כבדות, שולי שדות

עשבוני חד שנתי

אביב

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים