top of page
אספרג החורש

אספרג החורש

אספרג החורש

Asparagus aphyllus

הליוּן, שוּעֵייט, עַג'וּל

אספרגיים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

מטפס רב שנתי ממשפחת האספרגיים. הצמח בעל עלים מנוונים הנראים כקשקשים קטנים. נופו מכוסה במחטים דוקרניות. בעומק הקרקע מצוי קנה השורש שלו, ממנו יוצאים ענפים, שבצעירותם קצותיהם אכילים. הענף הצעיר משתרג ומתפתל, כשהוא כורך עצמו סביב ענפי עצים ושיחים. בהמשך, יהפוך גילדני, סיבי ונוקשה.
הפריחה בסתיו, מספטמבר עד נובמבר. הפרי הוא ענבה עסיסית, צבעה ירוק, גודלה כ-2–3 מ"מ. בהבשלה הופך הפרי שחור. הוא נאכל על-ידי ציפורים, המפיצות את הזרעים.
נפוץ בבתה, בחורש ובין סלעים ברוב אזורי צפון הארץ ומרכזה.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

הנצרים הצעירים נאכלים כשהם טריים ועסיסיים, ישירות מהצמח או לאחר בישול קצר.

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

מנוונים

חורש ים תיכוני, בתה ים תיכונית, גרירגה ים תיכונית

מטפס רב שנתי

חורף, אביב

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים