top of page
ירבוז מופשל

ירבוז מופשל

ירבוז מופשל

Amaranthus retroflexus

ירבוזיים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

עשב חד שנתי המתנשא לגובה של 90 ס"מ. מין גר שהגיע לכאן מאמריקה. העלים ביציים ארוכים (עד 12 ס"מ), צידם התחתון בהיר יותר מצידם העליון.
התפרחות מבריקות, ערוכות בשיבולים מורכבות ומסועפות, המרכזית עבה מהשאר.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

עלים וגבעולים צעירים נאכלים, רצוי לאחר בישול.

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים

סיפורים ומאמרים