top of page
ירבוז עדין

ירבוז עדין

ירבוז עדין

Amaranthus viridis

ירבוזיים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

מהגר מאמריקה, ש"עלה" לארץ לפני שנים רבות. עליו מעויינים, ומעוטרים בפס קשתי בהיר. שולי העלה משוננים.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

עלים וגבעולים צעירים נאכלים

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים

סיפורים ומאמרים