top of page
ירבוז שרוע

ירבוז שרוע

ירבוז שרוע

Amaranthus blitoides

ירבוזיים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

עשב בר שרוע, ובמקרים מסויימים נישא לגובה של עד 30 ס"מ, בעת פריחתו. בשונה משאר בני הסוג, התפרחות מופיעות כצבר בחיק העלה, ולא כשיבולת בראש הענף. גבעוליו ירוקים, שרועים, ולעיתים הם מאדימים.
הפריחה מופיעה בקיץ ובתחילת הסתו.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

עלים וגבעולים צעירים נאכלים.

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים