top of page
פרעושית ערבית

פרעושית ערבית

פרעושית ערבית

Pulicaria arabica

מורכבים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

>הפרעושית היא סוג המשתייך למשפחת המורכבים. במשפחות בוטניות גדולות במיוחד, שכוללות סוגים רבים של מיני צמחים, נהוג ליצור שכבת מיון נוספת, הנקראת שבט. כיוון שזו משפחה עצומה בגודלה, וכיוון שישנם סוגים שונים בעלי תכונות גנטיות משותפות הבאות לידי ביטוי בתכונות הפנטופיות של הצמח. על כל פנים, הפרעושית שייכת לשבט הטיוניים, שאליה משתייכים גם סוגים נוספים כמו הכוכב, הטיונית, הטיון, המוצית ועוד. לרבים מהם יש, בנוסף למראה חיצוני דומה, גם כושר ייצור של מטבוליטים משניים בעלי הרכב כימי דומה, מה שמשפיע רבות על ריחם ועל טעמם.
הפרעושית הערבית היא צמח נמוך ומשתרע, הגדל במקורות מים עומדים, על אדמות כבדות או כבדות למחצה, ופורח בפריחה צהובה בשולי שלוליות חורף גדולות שיבשו. חליטות מעלי הצמח ופרחיו משמשות למטרות דומות לאלה שהוזכרו. פרחיה הלשוניים של הפרעושית הערבית קצרים וצפופים יותר משל אחיותה לסוג, וזו דרך נוספת להבדיל בין שני המינים הנפוצים בבתי גידול דומים.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

מייק ליבנה, מורי ורבי, אשר כתב ערכים רבים באנציקלופדיה המקוונת לצמחי ארץ ישראל, "צמח השדה", מספר
שהשם פרעושית מקורו בשימוש שנעשה בה בימי קדם, להרחקת פרעושים וחרקים מעופפים מסביבת הבית. לפי מקור אחד שקראתי, ברפואה הפרסית השתמשו במיני הפרעושית על ידי איגוד ענפים מכוסים בעלים של הצמח, והדלקת האלומה הזו כקטורת.

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

צהוב

לביד, שעיר

פשוט

בתי גידול לחים, קרקעות כבדות

עשבוני חד שנתי

אפרסקי

קיץ

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים