top of page
תודרה מעובה

תודרה מעובה

תודרה מעובה

Sisymbrium erysimoides

חוֵוירָה, חווארי, شليات

מצליבים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

עשב חד-שנתי זקוף וקרח. גובהו המקסימאלי – 40 ס"מ. שייך לקבוצת המצליבים הצהובים, בעל טעם וריח אופייניים – וחריפות עזה המזכירה את חריפותו של שורש החזרת. פרחיו קטנים (קוטרם עד 5 מ"מ), צבעו - צהוב בהיר. העלים כינוריים, שסועים–מנוצים.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

בקרב ערביי הבקעה ודרום הר חברון, הצמח משמש לתיבול משקה הראיב המסורתי. טעמם של חלקי הצמח השונים חריף, ומזכיר את טעמו של שורש החזרת. הצמח מכיל סינגרין- גליקוזיד חריף ונדיף האופייני לשמן החרדל. חריפותו "פותחת" את הסינוסים, ולכן יעילה מאוד לטיפול במחלות של דרכי הנשימה העליונות.

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

קרח

כינורי, מפורץ, מחולק לאונות

שולי שדות, מעזבות, צידי דרכים, גינות מושקות, בתי גידול מופרים

עשבוני חד שנתי

חזרת

אביב, חורף

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים