top of page
חרדל לבן

חרדל לבן

חרדל לבן

Sinapis alba

חרדל

מצליבים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

שכיח מאוד בכל אזורי הארץ, במיוחד באשפתות ובריכוזי זבל. פורח מינואר עד מאי, בעיקר בפברואר ובמרס.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

החרדל על חלקיו השונים מתאים להכנת סלטים טריים, ממרחים, מרינדות ומטבלים. זרעיו משמשים להכנת ממרח החרדל הצרפתי המוכר.

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

צהוב

שעיר

מפורץ, כינורי, מחולק לאונות

שולי שדות, גינות מושקות, חורש ים תיכוני, קרקעות כבדות, צידי דרכים

עשבוני חד שנתי

מצליבי

סתיו, אביב, קיץ, חורף

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים