top of page
סלק מצוי

סלק מצוי

סלק מצוי

Beta vulgaris

סילק

סלקיים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

הסלק המצוי הוא צמח רב שנתי ממשפחת הסלקיים. לסלק שורש מעובה וניצן התחדשות החבוי מתחת לפני הקרקע. תפוצתו העולמית משתרעת כיום על פני שטחים נרחבים, אך נראה שמקורו באגן הים התיכון. בראשית החורף נובטים זרעיו של הסלק, ומתוך השורשים המעובים שנותרו באדמה מהעונה הקודמת, מנצה שושנת עלים צעירה. העלים רחבים, בעלי ברק אופייני, וצורתם דלתון; קווי המתאר של הטרף נמשכים באלכסון לכיוון הפטוטרת כמעט עד לנקודה בה היא פוגשת את הגבעול. הסלק צומח במגוון רחב של בתי גידול, אך מעדיף קרקעות כבדות, עשירות בחרסית, וקרקעות מליחות. פעמים רבות נתקל בעלים בעלי גודל וצורה שונים ומשונים, ולעיתים הדבר נובע מהכלאות ספונטניות שנוצרות ביןמין הבר של הסלק, לזנים תרבותיים הגדלים בקרבתו.

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

"אמר ר' חנינא: מפני מה אין בעלי ראתן בבבל? מפני שאוכלין תרדין, ושותין שכר של היזמי. אמר רבי יוחנן: מפני מה אין מצורעין בבבל? מפני שאוכלין תרדין, ושותין שכר, ורוחצין במי פרת".

הגמרא משתמשת בכינוי "תרדין" למגוון רחב של עלי בר אכילים, הנאכלים כשהם טריים או לאחר שבושלו. כיוון שהסלק מזוהה על ידי חז"ל עם התרדין, ניתן ללמוד על החשיבות הרבה שייחסו אלה לשילובו בתפריט, כמסלק וכמונע מחלות ופגעים רבים, שהרפואה הקדומה לא ידעה למצוא מזור מפניהם. עלי הסלק עשירים מאוד בויטמין K, בויטמין C, ובויטמין A. כן תמצאו בהם ריכוז גבוה יחסית של מגנזיום, ומעט ברזל (לא כמו שפופאי היה רוצה, אבל ניחא) וסידן. העלים עשירים מאוד בסיבים תזונתיים, ואכילתם משפרת מאוד את תפקוד מערכת העיכול, מורידה את לחץ הדם וכן תורמת לראיה, לתפקודי הקרישה ועוד.

סלק הגדל בבר נהנה מהתאמה מושלמת לבית הגידול שלו, ובהיותו טרי, טעמו עדין ונפלא. העלים הבוגרים מכילים ריכוזים גבוהים יחסית של חומצה אוקסלית, ומי שסובלים מאבנים בכליות או מרגישות יתר להתפתחותן מתבקשים להפחית באכילתו.

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

קרח, שעיר

פשוט, מעויין

קרקעות כבדות, בתי גידול מופרים

עשבוני רב שנתי

ריח עלי סלק

חורף, אביב

לקריאה  נוספת בבלוג:

מתכונים