top of page
חומעה יפה

חומעה יפה

חומעה יפה

Rumex pulcher

חומיד

ארכוביתיים

שם עברי

שם מדעי

שם בערבית

משפחה

תאור מורפולוגי, זיהוי ותכונות

צמח רב-שנתי ממשפחת הארכוביתיים. עליו הרעננים ערוכים בשושנת עלים, צורתם ביצתית מאורכת וטעמם חמצמץ עדין. החומעה היפה גדלה בקרקעות כבדות, באזורי ביצה שיובשו, בשולי תעלות ניקוז ועל גדות נחלים. עלים צעירים של חומעה מתאימים ראויים לאכילה כשהם טריים. העלים הבוגרים ניחנים בעפיצות קלה, הנעלמת בבישול. השתמשו בחומעה לסלט טרי, כתחליף ללימון בתבשילים שונים וכתוספת הכרחית לניטרול רעילותו של הלוף (ראה מתכון לתבשיל לוף וחומעה).

שימושים, ערכים תזונתיים ומידע נוסף

צבע הפריחה

מרקם העלים

צורת העלים

בית הגידול

צורת חיים

ריח העלים

עונה לליקוט

קרח

ביצני, מוארך

בתי גידול לחים, קרקעות כבדות

עשבוני רב שנתי

חורף, אביב, סתיו

לקריאה  נוספת בבלוג: