top of page

בצל אלון ואלה - חלק ראשון

עודכן: 13 בדצמ׳ 2021אני יושב בתוך יער אלוני תבור סבוך וצפוף, בפאתי גבעת עדה. צל קריר מכסה את פני הקרקע ואת היושב עליה. תכסית רכה של עלי אלון ולבנה בגווני שלכת עזים, משווים למקום מראה קודר ובה בעת גם קסום. עורבני קטן מנתר מענפיו של אחד העצים - הישר אל פיסת הקרקע שמולי. הוא לא מבחין בי כלל - רק נוטל במקורו בלוט גדול מימדים, מנתר קלות בשנית - ואז פורח ונעלם אל מעמקי היער. אילו לא ידעתי כי אדמת ארץ ישראל היא זו אשר עליה אני יושב - הייתי טועה לחשוב שמדובר באירופה.

יער האלונים הפצפון הזה - הוא עוד אי של קסם בים של פיתוח חקלאי ואורבני מואצים. התבוננות קצרה במפות ה-PEF, הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל שפעלה בארץ במחצית השניה של המאה ה-19 מגלה שבעבר כיסה יער האלונים העבות הזה שטחים עצומים.