top of page

השפע שסביבנו - ללקט בפתח הבית

עודכן: 2 בינו׳ 2022

הוא היה שם כל הזמן, ממתין לרגע שבו יתגלה לעיני. ברכה, פנסיונרית צעירה המשתתפת בקורס הליקוט שלי, דיווחה לי לקראת סיומו כי מכשיר הטלפון שברשותה - אבד לה. כשניסינו להתקשר אל הטלפון, אכן נשמע צליל חיוג, המעיד על כך שהמכשיר עודנו בין החיים, אך הטלפון לא צילצל.