צלפים במלח (1).png

ליקוטפדיה

מאגר מידע מקוון לזיהוי וליקוט צמחי בר למאכל בישראל

כל הזכויות שמורות ל"שירת השדה"

שקד מצוי

Amygdalus communis

ורדיים

אורן הצנובר

Pinus pinea

אורניים

אלת המסטיק

Pistacia lentiscus

אלתיים

אפון מצוי

Pisum fulvum

פרפרניים

פרעושית ערבית

Pulicaria arabica

מורכבים

אשחר רחב עלים

Rhamnus alaternus

אשחריים

חומעה מגויידת

Rumex pictus

ארכוביתיים

צתרה ורודה

Satureja thymbra

שפתניים

חרדל השדה

Sinapis arvensis

מצליבים

דל קרניים כרמלי

Synelcosciadium carmeli

סוככיים

פיגם מצוי

Ruta chalepensis

פיגמיים

כמנון קיפח

Pimpinella peregrina

סוככים

אלה ארץ ישראלית

Pistacia palaestina

אלתיים

רגלת הגינה

Portulaca oleracea

רגלתיים

אלון התבור

Quercus ithaburensis

אלוניים

אשחר ארץ-ישראלי

Rhamnus lycioides

אשחריים

חומעה יפה

Rumex pulcher

ארכוביתיים

חוח עקוד

Scolymus maculatus

מורכבים

תודרה

Sisymbrium

מצליבים

שלשי רגלני

Trianthema portulacastrum

חיעדיים

אמיך קוצני

Emex spinosa

ארכוביתיים

אלה אטלנטית

Pistacia atlantica

אלתיים

אלת הבוטנה

Pistacia ver

אלתיים

ינבוט השדה

Prosopis farcta

קטניות

צנון מצוי

Raphanus raphanistrum

מצליבים

פטל קדוש

Rubus sanguineus

ורדיים

מרוות ירושלים

Salvia hierosolymitana

שפתניים

גדילן מצוי

Silybum marianum

מורכבים

מרור הגינות

Sonchus oleraceus

מורכבים

סוף מצוי

Typha domingensis

סופיים

באישור וברוח

כל הזכויות שמורות ליתיר שדה | ת.ד. 5061 פרדס חנה - כרכור | טלפון: 054-2248243 | YATIRSADE@GMAIL.COM